Een tijdje geleden kreeg ik via een van mijn websites (Kunstgrassite) , die als doel hebben enkele SEO-technieken uit te testen, een boze mail. Aanleiding hiertoe was een semi negatieve review over enkele producten uit het gamma van de leverancier. Waarom zeg ik semi negatief? Wel, de low-end producten die werden aangeboden verdienden geen lovende aanbevelingen, hun high-end producten daarentegen werden niettemin goed tot zeer goed bevonden. Echter scoorde deze pagina zeer goed voor de merknaam van het product, en was hij in de zoekresultaten van Google terug te vinden net onder de officiële website, en dit vond de producent allesbehalve prettig.

Dit was aanleiding tot een eerste, dwingende, mail om mijn review aan te passen. Daar deze pagina behoorlijk wat zoekverkeer opleverde wou ik deze zeker behouden en besloot de producent terug te mailen met een voorstel: hij mocht mij een neutrale, zelf geschreven review aanleveren die ik dan ter vervanging zou plaatsen voor mijn oude review (en dit volledig gratis!). Het is immers een hobby-project, dus waarom moeilijk doen?

De producent ging hier niet op in, waardoor hij de mogelijke samenwerking die ik had voorgesteld naar de prullenmand verwees. Ik besloot de review te behouden en dacht dat hier geen gevolg meer aan ging worden gegeven. Mis gedacht dus! Na enkele dagen kreeg ik een aanmaning (per mail!) toegestuurd van een advocatenkantoor. Shit just got real en ik moet toegeven dat ik toch wat onder de indruk was. De hoofdbrok van de beschuldiging, als ik het zo mag noemen, luidde het volgende:

”Het is dan ook duidelijk dat uw website geenszins een ‘objectieve’ vergelijkende website is, doch dat u als stroman optreedt voor XXXXXX die via een indirecte en onrechtmatige wijze reclame maakt voor haar producten, en waardoor de belangen van haar concurrenten schromelijk worden geschaad.”

Verder werd ik nog beschuldigd van het schenden van het auteursrecht door het plaatsen van een screenshot van de banner van de website bij mijn blogpost. Hierin kon ik mij nog in zekere zin terugvinden, maar de eerste ‘beschuldiging’ deed mij volledig met verstomming slaan.

Er werd mij dan ook meteen gevraagd om volgende stappen te ondernemen:

  • De betreffende website diende offline gehaald te worden.
  • Ik moest mij onthouden van het gebruik van de merken.
  • Het stop zetten van het gebruik van de door het auteursrecht beschermde foto.
  • Mij in de toekomst te onthouden van inbreukmakende reviews op mijn website over het merk.
  • De desbetreffende term uit ‘de SEO-technieken’ van mijn website te halen.

Indien ik mij hier niet aan hield ging een stakingsprocedure tegen mezelf worden ingeleid om alle schade die mijn onrechtmatige praktijken jegens het merk die ik zou hebben veroorzaakt (waaronder winstderving) persoonlijk op mij zouden worden verhaald alsook alle gerechts- en advocatenkosten.

Nu heb ik kort via Twitter eens gepolst wat mijn rechten waren en enkele bevriende kennissen aangesproken en daar waren de meningen toch wat verdeeld. Nu besloot ik maar om geen risico te nemen en de post te verwijderen, het is en blijft immers een hobby-project, maar toch had ik graag te weten gekomen of dit nu veel geblaf was van het advocatenkantoor om mij te intimideren of dat ik werkelijk in de fout ben gegaan.

Mocht iemand van de lezers me hier meer info over kunnen verschaffen, stuur me dan zeker een mailtje. Desgewenst stuur ik dan ook eens de volledige aanmaning door met alle details.